Έκδοση Ενιαίας Κάρτας Εισόδου σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (ΚΑΑΥ – Λέσχες – Πρατήρια)

Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιανουαρίου, 2024 στις 07:14 μμ

Η ΕΑΑΣ εκδίδει κάρτες εισόδου για τον/την σύζυγο, τα τέκνα και τους γονείς μόνο των εν αποστρατεία Αξιωματικών.

Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, εκδίδουν την αντίστοιχη κάρτα μέσω της Μονάδας / Υπηρεσίας, όπου υπηρετούν.


1. Σύμφωνα με τη Φ.705/2/239591/Σ.104/24 Ιαν 2014/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2 επιτρέπεται η έκδοση ενιαίας κάρτας και στα τέκνα των μελών της ΕΑΑΣ, ανεξαρτήτως ηλικίας, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ (του ε.α Αξιωματικού).

β. Φωτοαντίγραφα της Αστυνομικής ταυτότητας των μελών οικογενείας (σύζυγος  – τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας – γονείς – πεθερικά), για τα οποία ζητείται η έκδοση ΕΚΕ. Ανήλικα τέκνα, που δε διαθέτουν Αστυνομική Ταυτότητα, δε δικαιούνται έκδοση ΕΚΕ.

γ. Έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή, διαστάσεων Π=94 pixels, Υ=100 pixels και ανάλυση 300 dpi. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης φωτογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή να προσκομίζονται δυο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας, διαστάσεων 3 Χ 3 εκ. για κάθε Μέλος (όχι για τον ε.α Αξιωματικό).  Εναλλακτικά, μια καθαρή φωτογραφία, από smartphone, με φόντο έναν καθαρό λευκό (ή ανοιχτόχρωμο) τοίχο, ανεξαρτήτως διαστάσεων, γίνεται αποδεκτή.

δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του ε.α Αξκού από Κ.Ε.Π. ή Δήμο. Μπορείτε να το εκδώσετε ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

ε. Αίτηση

 

2. Συμπλήρωση αίτησης

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα λάβετε στο email σας το έντυπο της αίτησης, συμπληρωμένο, σε μορφή PDF.

Προσοχή: Τα ανήλικα τέκνα που δε διαθέτουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, δε δικαιούνται έκδοση ΕΚΕ και δε θα πρέπει να δηλώνονται στη φόρμα. Αυτά εισέρχονται σε στρατιωτικές εκμεταλλεύσεις, συνοδευόμενα από συγγενικό πρόσωπο, που διαθέτει το ίδιο ΕΚΕ.

 

3. Οδηγίες φυσικής υποβολής 

Εκτυπώστε, υπογράψτε και προσκομίστε το έντυπο της αίτησης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στο γραφείο του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ.

 

4. Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής

αΥπογράψτε ψηφιακά το έντυπο της αίτησης

β. Συγκεντρώστε όλα τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε αρχείο μορφής PDF, εκτός από τη φωτογραφία που θα πρέπει να είναι σε μορφή JPG ή PNG. Συμπτύξτε τα σε αρχείο ZIP, ονομάζοντάς το ονοματεπώνυμο.zip

γ. Υποβάλετε όλα τα παραπάνω έγγραφα χρησιμοποιώντας τη φόρμα υποβολής εγγράφων.

 

Διευκρινήσεις

1. Στην περίοδο αιχμής από 1 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου εκάστου έτους, η είσοδος για τα τέκνα άνω των 25 ετών απαγορεύεται τα Σάββατα και τις Κυριακές, λόγω εξάντλησης των υποδομών των Κ.Α.Α.Υ.

2. Συνοδεία του κατόχου της κάρτας από ένα μόνο ιδιώτη (συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο).

3. Η έκδοση της ενιαίας κάρτας για τα ε.α Στελέχη μόνο από την Ε.Α.Α.Σ και για όλα τα Παραρτήματά της.

4. Οι Αξιωματικοί που τους έχει δοθεί ο τίτλος του Επιτίμου, θα πρέπει να απευθύνονται στο Γ.Ε.Σ/Δ.Ε.Ν.Δ.Η.Σ/2.

5. Η κάρτα εισόδου ισχύει για πέντε (5) έτη.