Έκδοση Ταυτότητας Μέλους ΕΑΑΣ

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου, 2024 στις 04:11 μμ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση επανέκδοσης ταυτότητας μέλους ΕΑΑΣ λόγω αλλαγής αριθμού Αστυνομικής Ταυτότητας, απαιτούνται μόνο τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 όπου να αναγράφεται:
“Ζητώ επανέκδοση ταυτότητας μέλους ΕΑΑΣ λόγω αλλαγής αριθμού Αστυνομικής Ταυτότητας.
Ο αριθμός της νέας Αστυνομικής Ταυτότητας είναι: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ”.
Ο αριθμός της τρέχουσας ταυτότητας μέλους ΕΑΑΣ είναι: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ”

2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο της νέας αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Φωτογραφία με πολιτική ενδυμασία, μόνο στην περίπτωση που η υπάρχουσα ταυτότητα μέλους ΕΑΑΣ είναι παλαιού τύπου, δηλ. μεγάλου μεγέθους.

Επιλέξτε την κατηγορία, στην οποία ανήκετε:

1. Αξιωματικοί Στρατού που τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ

2. Αξιωματικοί – Ανθστές ε.α. Στρατού ή EΛ.AΣ που έχουν αποστρατευθεί με αίτηση τους και ΔΕΝ τους γίνεται κράτηση υπέρ ΕAAΣ από το MTΣ ή δεν λαμβάνουν σύνταξη και μέρισμα

3. Αξιωματικοί Χωροφυλακής – Ελληνικής Αστυνομίας που τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ 

4. Αξιωματικοί Χωροφυλακής – Ελληνικής Αστυνομίας που ΔΕΝ τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ 

5. Σύζυγος Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. Στρατού ή τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. τα οποία δικαιούνται σύνταξη

6. Σύζυγος ή Τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. της τ. Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία δικαιούνται σύνταξη και λαμβάνουν μέρισμα από ΜΤΣ

7. Τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής – EΛ.AΣ), όταν η Σύζυγος του εκλιπόντος Αξιωματικού δεν είναι εν ζωή και ΔΕΝ λαμβάνουν μέρισμα