Διατελέσαντες Πρόεδροι Παραρτήματος Λάρισας

Σχης (ΠΖ) Μπόγκας Νικόλαος

01 Φεβ 1953      06 Ιουν 1962

Σχης (ΕΛΛ. ΧΩΡ.) Μαρίνος Γεώργιος

07 Ιουν 1960      30 Μαϊ  1966

Σχης (ΠΖ) Λάσκαρης Απόστολος

01 Ιουν 1966      11 Ιουν 1967

Σχης (ΣΓ) Δέσες Αντώνιος

12 Ιουν 1967      19 Δεκ 1967

Ταξχος (ΠΖ) Καλογιάννης  Κωνσταντίνος

20 Φεβ 1976      04 Αυγ 1985

Υπτγος (ΔΚ) Ανάργυρος Κωνσταντίνος

05 Αυγ 1985      10 Οκτ 1987

Ταξχος (ΔΒ) Γεωργίου Φώτιος

11 Οκτ 1987      31 Οκτ 1991

Ταξχος (ΜΧ) Βασιλάκης Γεώργιος

01 Νοε 1991      23 Νοε 1998

Σχης (ΠΖ) Χαρατσάρης  Σπυρίδων

24 Νοε 1998      28 Φεβ 1999

Υπτγος (Ο) Ζαχούλας Αχιλλέας

01 Μαρ 1999      14 Οκτ 2005

Υπτγος (ΕΜ) Κούρτης Κωνσταντίνος

15 Οκτ 2005      07 Ιουλ 2011

Σχης (ΤΧ) Παπαπαρίσης Απόστολος

08 Ιουλ 2011      31 Ιουλ 2014

Αντγος (ΠΒ) Τσιρώνης Σπυρίδων

01 Αυγ 2014      02 Αυγ 2017

Αντγος (ΠΖ) Βλάχος Κωνσταντίνος

03 Αυγ 2017     31 Αυγ 2023