Τοπικό Συμβούλιο Παραρτήματος Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Τσαβδαρίδης  Λάζαρος

Πρόεδρος Τοπικού συμβουλίου

2411416191, 6934548863
Λγος (ΠΒ) ε.α. Στέφος  Γεώργιος

 Αντιπρόεδρος & Ταμίας Τοπικού συμβουλίου

6936579748,  *732448
Σχης (ΠΖ) ε.α. Ζιώγας  Γεώργιος

 Μέλος Τοπικού Συμβουλίου – Υπεύθυνος ΚΑΑΥ

6937238590
Σχης (ΠΖ) ε.α. Μελαχροινός Κωνσταντίνος

Μέλος  Τοπικού συμβουλίου

6977269264
Λγος (ΠΖ) ε.α. Γιώτας Σωτήριος

Γραμματέας Τοπικού συμβουλίου

6988002284