Υγειονομική Περίθαλψη Αποστράτων Αξιωματικών

Ακολουθούν έγγραφα, στα οποία περιγράφονται τα δικαιώματα των ε.α. Αξκων σε θέματα Υγειονομικής περίθαλψης, των ιδίων και των μελών των οικογενειών αυτών.

Φ.700/1/3695/Σ548/ΕΑΑΣ/10 Νοε 21 (Υγειονομική περίθαλψη αποστράτων Αξκων)