Δικαιώματα Μελών ΕΑΑΣ

Τελευταία ενημέρωση: 1 Μαΐου, 2024 στις 05:55 μμ

Για να δείτε τι δικαιούστε από την ΕΑΑΣ, σύμφωνα με την ιδιότητα / κατάσταση σας, χρησιμοποιείστε τον παρακάτω οδηγό:

Παρατηρήσεις

α. Η έκδοση ΕΚΕ, για τα μέλη των οικογενειών που προέρχονται από την πρώην Χωροφυλακή και την ΕΛ.ΑΣ. είναι μόνο για είσοδο στα ΕΚΕΜΣ και Πρατήρια, το δε χρώμα αυτών προβλέπεται βάση της διαταγής του ΓΕΣ να είναι λευκό.

β. Έκδοση ΔΤ για τέκνα πραγματοποιείται εφόσον η ηλικία είναι μεγαλύτερη των 17 ετών, οπότε συμπεριλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους της Ένωσης.

γ. Κατ’ εξαίρεση και για ανήλικα τέκνα που ενηλικιούμενα θα δικαιούντο ΔΤ δίνεται η δυνατότητα στους ασκούντες την επιμέλειά του ανηλίκου και μη δικαιούντων την ένταξη τους στην Ε.Α.Α.Σ. να καταστούν μέλη της Ένωσης προσωρινά και μέχρι την ενηλικίωση του ανηλίκου, μετά από απόφαση το ΔΣ κατάλληλα αιτιολογημένη. Η επιμέλεια πρέπει να αποδεικνύεται από τα νόμιμα έγγραφα.

δ. Τα τέκνα, δικαιούνται να γίνουν μέλη της Ενώσεως καταβάλλοντας την οικονομική συμμετοχή είτε από το μέρισμα του ΜΤΣ (εφόσον λαμβάνουν και μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους), είτε με καταβολή του καθοριζομένου από την Ε.Α.Α.Σ. ποσού στην Εθνική Τράπεζα. Στην πρώτη περίπτωση τα εκδιδόμενα ΔΤ πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξεως το 25ο έτος της ηλικίας του τέκνου οπότε και παύει η καταβολή μερίσματος από το ΜΤΣ. Από εκεί και πέρα ισχύει ότι και για τα υπόλοιπα προαιρετικώς εγγεγραμμένα τακτικά μέλη της Ενώσεως. Σε περίπτωση που η καταβολή Μερίσματος, για λόγους υγείας, χορηγείται εφ’ όρου ζωής τότε το ΔΤ δεν έχει ημερομηνία λήξεως.

ε. Σε κάθε περίπτωση τα ΔΤ που έχουν ημερομηνία λήξεως αυτή θα αναγράφεται ευδιακρίτως με τη μορφή υδατογραφήματος.