Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Έκδοση εγγράφων

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαΐου, 2024 στις 01:01 πμ

    Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν ΜΟΝΟ τα εγγεγραμμένα μέλη του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Λάρισας. Αν δεν είστε μόνιμος κάτοικος Ν. Λάρισας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Παράρτημα όπου ανήκετε.
    Τυχόν αιτήσεις που υποβληθούν από μέλη άλλων, θα αγνοηθούν και δεν θα απαντηθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση επανέκδοσης Ταυτότητας ή Κάρτας Εισόδου, κατά την παραλαβή της νέας, θα πρέπει να παραδίδεται η αντίστοιχη παλιά. Σε περίπτωση απώλειας, θα πρέπει να προσκομίζεται έγγραφο από την Αστυνομία ότι δηλώθηκε απώλεια ή κλοπή.

Πίνακας Παραρτημάτων άλλων Πόλεων

Έκδοση εγγράφων

Λοιπές Υπηρεσίες

Στρατιωτικές Υπηρεσίες – Εκμεταλλεύσεις Ν. Λάρισας

Διάφορα Χρήσιμα