Έκδοση Ταυτότητας Μέλους ΕΑΑΣ

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου, 2024 στις 06:39 μμ

ΜΟΝΟ για μέλη του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Λάρισας.
Αν δεν είστε μόνιμος κάτοικος Ν. Λάρισας, θα πρέπει να απευθυνθείτε
στο Παράρτημα όπου ανήκετε.

Τυχόν αιτήσεις που υποβληθούν από μέλη άλλων, θα αγνοηθούν και δεν θα απαντηθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση επανέκδοσης ταυτότητας μέλους ΕΑΑΣ λόγω αλλαγής αριθμού Αστυνομικής Ταυτότητας, απαιτούνται μόνο τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 όπου να αναγράφεται:
“Ζητώ επανέκδοση ταυτότητας μέλους ΕΑΑΣ λόγω αλλαγής αριθμού Αστυνομικής Ταυτότητας.
Ο αριθμός της νέας Αστυνομικής Ταυτότητας είναι: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ”.
Ο αριθμός της τρέχουσας ταυτότητας μέλους ΕΑΑΣ είναι: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ”

2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο της νέας αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Φωτογραφία με πολιτική ενδυμασία, μόνο στην περίπτωση που η υπάρχουσα ταυτότητα μέλους ΕΑΑΣ είναι παλαιού τύπου, δηλ. μεγάλου μεγέθους.

Επιλέξτε την κατηγορία, στην οποία ανήκετε:

1. Αξιωματικοί Στρατού που τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ

2. Αξιωματικοί – Ανθστές ε.α. Στρατού ή EΛ.AΣ που έχουν αποστρατευθεί με αίτηση τους και ΔΕΝ τους γίνεται κράτηση υπέρ ΕAAΣ από το MTΣ ή δεν λαμβάνουν σύνταξη και μέρισμα

3. Αξιωματικοί Χωροφυλακής – Ελληνικής Αστυνομίας που τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ 

4. Αξιωματικοί Χωροφυλακής – Ελληνικής Αστυνομίας που ΔΕΝ τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ 

5. Σύζυγος Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. Στρατού ή τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. τα οποία δικαιούνται σύνταξη

6. Σύζυγος ή Τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. της τ. Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία δικαιούνται σύνταξη και λαμβάνουν μέρισμα από ΜΤΣ

7. Τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής – EΛ.AΣ), όταν η Σύζυγος του εκλιπόντος Αξιωματικού δεν είναι εν ζωή και ΔΕΝ λαμβάνουν μέρισμα