Έκδοση Ταυτότητας Μέλους ΕΑΑΣ 07

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου, 2024 στις 06:27 μμ

Πριν απευθυνθείτε στην ΕΑΑΣ για έκδοση ταυτότητας, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που ακολουθούν. Στο τέλος της σελίδας, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους για τη διαδικασία συμπλήρωσης των εντύπων.

Τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής – EΛ.AΣ), όταν η Σύζυγος του εκλιπόντος Αξιωματικού δεν είναι εν ζωή και ΔΕΝ λαμβάνουν μέρισμα

1. Δικαιολογητικά

α. Αίτηση

β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή, διαστάσεων Π=94 pixels, Υ=100 pixels και ανάλυση 300 dpi. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης φωτογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή να προσκομίζονται δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας, διαστάσεων 2,5 Χ 2,5 εκ.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/86 και N.2690/99 στην οποία να δηλώνεται :
      (1) «ότι δεν ζει η Μητέρα» (Σύζυγος του εκλιπόντος Aξκού) και
      (2) «ότι είναι νόμιμο τέκνο του αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. με τα στοιχεία του, που αναγράφονται στην Αίτηση»

ε. Ταυτότητα του εκλιπόντος Aξκού που εκδόθηκε από την EAAΣ ή Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/86 και N.2690/99 ότι έχει απολεσθεί ή ότι έχει παραδοθεί ή ότι δεν διέθετε Ταυτότητα από την EAAΣ.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/86 και N.2690/99, σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο.

«Δηλώνω
ότι επιθυμώ την εγγραφή μου στην Ε.Α.Α.Σ. ως Τακτικό Μέλος Προαιρετικώς εγγεγραμμένο και θα καταβάλω το χρηματικό ποσό το οποίο μου αντιστοιχεί στην Εθνική Τράπεζα και θα προσκομίσω ή θα αποστείλω ηλεκτρονικά τη σχετική απόδειξη στο Γραφείο Μητρώου. Δηλώνω επίσης ότι αναγνωρίζω το δικαίωμα στην Ε.Α.Α.Σ. να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της αιτήσεώς μου για την αναζήτηση και ενημέρωσή μου για την οφειλή, καθώς και την ενημέρωση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών για τη μη ισχύ της εκ δοθείσας ταυτότητας».

ζ. Βεβαίωση κατοικίας ή Φ/Α λογαριασμού ΔΕΚΟ, όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας.

η. Απόδειξη κατάθεσης (15,00 €) στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΑΑΣ, Εθνική Τράπεζα (865/440084-43), όπου να φαίνεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος.

θ. Επιπλέον Δικαιολογητικά σε περίπτωση Επανέκδοσης ταυτότητας Ε.Α.Α.Σ. λόγω αλλαγής στοιχείων ή απώλειας.
Με τον όρο «Αλλαγή Στοιχείων» εννοείται π.χ. η αλλαγή Αστυνομικής Ταυτότητας ή της Διεύθυνσης Διαμονής ή των Αριθμών Τηλεφώνων κ.λπ.
Στην περίπτωση που η αλλαγή στοιχείων αφορά την Διεύθυνση τότε απαιτείται και το δικαιολογητικό που περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο 7ζ, ενώ στην περίπτωση της απώλειας ή κλοπής απαιτείται Βεβαίωση Δήλωσης Απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.

 

2. Συμπλήρωση αίτησης

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα λάβετε στο email σας το έντυπο της αίτησης, συμπληρωμένο, σε μορφή PDF.

3. Οδηγίες φυσικής υποβολής 

Εκτυπώστε, υπογράψτε και προσκομίστε το έντυπο της αίτησης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στο γραφείο του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ.

 

4. Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής

αΥπογράψτε ψηφιακά το έντυπο της αίτησης

βΕκδώστε ψηφιακά την υπεύθυνη δήλωση  (να περιέχεται το κείμενο της παραγράφου 1στ.)

γ. Συγκεντρώστε όλα τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε αρχείο μορφής PDF, εκτός από τη φωτογραφία που θα πρέπει να είναι σε μορφή JPG ή PNG. Συμπτύξτε τα σε αρχείο ZIP, ονομάζοντάς το ονοματεπώνυμο.zip

δ. Υποβάλετε όλα τα παραπάνω έγγραφα χρησιμοποιώντας τη φόρμα υποβολής εγγράφων.