Έκδοση Ταυτότητας Μέλους ΕΑΑΣ 01

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου, 2024 στις 06:23 μμ

Πριν απευθυνθείτε στην ΕΑΑΣ για έκδοση ταυτότητας, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που ακολουθούν. Στο τέλος της σελίδας, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους για τη διαδικασία συμπλήρωσης των εντύπων.

Αξιωματικοί Στρατού που τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ (Απαιτούμενα δικαιολογητικά)

1. Δικαιολογητικά

α. Αίτηση

β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή, διαστάσεων Π=94 pixels, Υ=100 pixels και ανάλυση 300 dpi. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης φωτογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή να προσκομίζονται δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας, διαστάσεων 2,5 Χ 2,5 εκ. με στολή ή πολιτικά.

δ. Εγκύκλιος Αποστρατείας ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ή ΦEK Αποστρατείας.

ε. Βεβαίωση κατοικίας ή Φ/Α λογαριασμού ΔΕΚΟ, όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας.

στ. Επιπλέον Δικαιολογητικά σε περίπτωση Επανέκδοσης ταυτότητας Ε.Α.Α.Σ. λόγω αλλαγής στοιχείων ή απώλειας.
Με τον όρο «Αλλαγή Στοιχείων» εννοείται π.χ. η αλλαγή Αστυνομικής Ταυτότητας ή της Διεύθυνσης Διαμονής ή των Αριθμών Τηλεφώνων κ.λπ.
Στην περίπτωση που η αλλαγή στοιχείων αφορά την Διεύθυνση τότε απαιτείται και το δικαιολογητικό που περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο 1ε, ενώ στην περίπτωση της απώλειας ή κλοπής απαιτείται Βεβαίωση Δήλωσης Απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.

 

2. Συμπλήρωση αίτησης

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα λάβετε στο email σας το έντυπο της αίτησης, συμπληρωμένο, σε μορφή PDF.

3. Οδηγίες φυσικής υποβολής 

    Εκτυπώστε, υπογράψτε και προσκομίστε το έντυπο της αίτησης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στο γραφείο του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ.

 

4. Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής

α. Υπογράψτε ψηφιακά το έντυπο της αίτησης.

β. Συγκεντρώστε όλα τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, εκτός από τη φωτογραφία που θα πρέπει να είναι σε μορφή JPG ή PNG. Oνομάστε τα αρχεία σας ξεκινώντας από το επώνυμο σας, τον Αριθμό Μητρώου και την περιγραφή του δικαιολογητικού, χωρισμένα ανάμεσα με την κάτω παύλα.
π.χ. “ΕΠΩΝΥΜΟ_12345_ΦΩΤΟ.jpg” , “ΕΠΩΝΥΜΟ_12345_ΑΙΤΗΣΗ.pdf” κ.λ.π.

Παράδειγμα:
Το νέο μέλος με το επώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και με ΑΜ:12345, αιτείται την έκδοση ταυτότητας ΕΑΑΣ.
Τα αρχεία που θα αποστείλει θα έχουν τις παρακάτω ονομασίες:

“ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ_12345_ΑΙΤΗΣΗ.pdf”
“ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ_12345_ΦΑ_ΑΣΤ_ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.pdf”
“ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ_12345_ΦΕΚ.pdf”
“ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ_12345_ΔΕΚΟ.pdf”
“ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ_12345_ΦΩΤΟ.jpg”

γ. Υποβάλετε όλα τα παραπάνω έγγραφα χρησιμοποιώντας την φόρμα υποβολής εγγράφων.