Έκδοση Ταυτότητας Μέλους ΕΑΑΣ 06

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου, 2024 στις 06:27 μμ

Πριν απευθυνθείτε στην ΕΑΑΣ για έκδοση ταυτότητας, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που ακολουθούν. Στο τέλος της σελίδας, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους για τη διαδικασία συμπλήρωσης των εντύπων.

Σύζυγος ή Τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. της τ. Χωροφυλακής και Eλληνικής Aστυνομίας τα οποία δικαιούνται συντάξεως και λαμβάνουν Μέρισμα από ΜΤΣ

1. Δικαιολογητικά

α. Αίτηση

β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή, διαστάσεων Π=94 pixels, Υ=100 pixels και ανάλυση 300 dpi. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης φωτογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή να προσκομίζονται δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας, διαστάσεων 2,5 Χ 2,5 εκ.

δ. Ταυτότητα του εκλιπόντος Aξκού που εκδόθηκε από την EAAΣ ή Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/86 και N.2690/99 ότι έχει απωλεσθεί ή ότι έχει παραδοθεί ή ότι δεν διέθετε Ταυτότητα από την EAAΣ.

ε. Βεβαίωση κατοικίας ή Φ/Α λογαριασμού ΔΕΚΟ, όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας.

στ.Πράξη απονομής συντάξεως ή Συνταξιοδοτική Πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

ζ. Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ που να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση υπέρ EAAΣ. Σε περίπτωση που από το MTΣ ΔΕΝ τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ, τότε υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/86 και N.2690/99, σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο.

«Δηλώνω
ότι ζητώ, με την παρούσα δήλωσή μου να εγγραφώ ως Μέλος στην Ένωση Αποστράτων Aξκών Στρατού (EAAΣ) και να γίνονται κρατήσεις από το MTΣ υπέρ EAAΣ από το μέρισμα που λαμβάνω.»

η. Επιπλέον Δικαιολογητικά σε περίπτωση Επανέκδοσης ταυτότητας Ε.Α.Α.Σ. λόγω αλλαγής στοιχείων ή απώλειας.
Με τον όρο «Αλλαγή Στοιχείων» εννοείται π.χ. η αλλαγή Αστυνομικής Ταυτότητας ή της Διεύθυνσης Διαμονής ή των Αριθμών Τηλεφώνων κ.λπ.
Στην περίπτωση που η αλλαγή στοιχείων αφορά την Διεύθυνση τότε απαιτείται και το δικαιολογητικό που περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο 6ε, ενώ στην περίπτωση της απώλειας ή κλοπής απαιτείται Βεβαίωση Δήλωσης Απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.

 

2. Συμπλήρωση αίτησης

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα λάβετε στο email σας το έντυπο της αίτησης, συμπληρωμένο, σε μορφή PDF.

3. Οδηγίες φυσικής υποβολής 

Εκτυπώστε, υπογράψτε και προσκομίστε το έντυπο της αίτησης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στο γραφείο του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ.

 

4. Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής

αΥπογράψτε ψηφιακά το έντυπο της αίτησης

βΕκδώστε ψηφιακά την υπεύθυνη δήλωση  (να περιέχεται το κείμενο της παραγράφου 1ζ.)

γ. Συγκεντρώστε όλα τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε αρχείο μορφής PDF, εκτός από τη φωτογραφία που θα πρέπει να είναι σε μορφή JPG ή PNG. Συμπτύξτε τα σε αρχείο ZIP, ονομάζοντάς το ονοματεπώνυμο.zip

δ. Υποβάλετε όλα τα παραπάνω έγγραφα χρησιμοποιώντας τη φόρμα υποβολής εγγράφων.