Διορισμός Τοπικών Συμβουλίων Παραρτημάτων ΕΑΑΣ

1. Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε διαταγή από την ΕΑΑΣ, σύμφωνα με την οποία θα διοριστούν τα νέα Τοπικά Συμβούλια των Παραρτημάτων, με ορίζοντα θητείας από 1η Αυγ 2023 έως 31 Ιουλ 2026.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για το Παράρτημα Λάρισας θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση), σύμφωνα με τα υποδείγματα, είτε στο Παράρτημα Λάρισας είτε απευθείας στα κεντρικά της ΕΑΑΣ.

3. Τρόποι υποβολής:

α. Με email: 

(1) Στο παράρτημα Λάρισας:   eaaslarisas@gmail.com

(2) Στα κεντρικά:  eaasgrammateia@gmail.com 

(3) Προθεσμία υποβολής 29 Ιουν 2023 και ώρα 23:59

β. Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή:

(1) Στο Παράρτημα Λάρισας: Μανδηλαρά 3, 41222 Λάρισα

(2) Στα κεντρικά: Χαρ Τρικούπη 18α, ΤΚ 10679 Αθήνα

(3) Προθεσμία υποβολής 29 Ιουν 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

4. Υποδείγματα εγγράφων:

α. Βιογραφικό Σημείωμα

β. ΥΔ Ν.1599-1986 ορισμού μέλους ΤΣ

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος