Επίδοση Ξιφών Στην 1η Στρατιά

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, στην Αίθουσα Τιμών «ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ» της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ έλαβε χώρα τελετή για την επίδοση ξιφών από τον Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη, σε 42 Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς.

Η ΕΑΑΣ εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο του Παραρτήματος Λάρισας, Σχη (ΤΘ) ε.α. Τσαβδαρίδη Λάζαρο.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος