Λειτουργία γραφείου ΕΑΑΣ Λάρισας

Σας γνωρίζουμε ότι τροποποιήθηκαν οι ώρες λειτουργίας της ΕΑΑΣ Λάρισας, όπως παρακάτω:

Δευτέρα:  09:30-11:30                        Τετάρτη: 09:30-11:30