Μνημόσυνο σε Γράμμο – Βίτσι έτους 2022 – 02

Κοινοποιούνται τα προγράμματα εκδηλώσεων σε Γράμμο και Βίτσι (28 Αυγ 2022). Κλικ για άνοιγμα.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων σε Βίτσι

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων σε Γράμμο

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος