Ψηφιακές διεργασίες

Τελευταία ενημέρωση: 1 Μαΐου, 2024 στις 05:56 μμ

Εδώ υπάρχει ο κατάλογος με τις ψηφιακές διεργασίες που μπορεί να κάνει ο πολίτης από τον υπολογιστή του σπιτιού του.

  1. Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
  2. Έκδοση Βεβαίωσης Κατοικίας
  3. Ψηφιακή υπογραφή – βεβαίωση εγγράφου
  4. Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86
  5. Έκδοση εξουσιοδότησης