Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)

Κατόπιν ερωτημάτων που έχει δεχθεί το Παράρτημα Λάρισας, από μέλη μας, σχετικά με τις εξελίξεις για τη νομοθετική αλλαγή, που αφορά τη χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) στα τέκνα των ε.α. Αξκων, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

  1. Το θέμα τελεί υπό την διαχείριση του εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΣ (Αθήνα), το οποίο, ως αρμόδιο,  θα εκφράσει την τελική επίσημη άποψη της ΕΑΑΣ.
  2. Εντός των προσεχών ημερών, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), για το θέμα, όπου θα συμμετέχει μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΣ.
  3. Για κάθε εξέλιξη επί του θέματος, το Τοπικό Συμβούλιο Λάρισας, θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση, προς ενημέρωση των μελών του, σύμφωνα με την αντίστοιχη ενημέρωση που θα λάβει από το ΔΣ της ΕΑΑΣ (Αθήνα).
 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος