Βράβευση αριστούχων μαθητών 2020-2021

    1. Σας γνωρίζουμε ότι, σε εκτέλεση Διαταγής του ΓΕΣ, που αφορά στη βράβευση αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2020 – 2021, θα πρέπει να υποβληθούν στην Έδρα της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας και μέχρι την 03 Νοε 2021 και ώρα  11:30, οι αιτήσεις των μελών, των οποίων τα τέκνα είναι αριστούχοι μαθητές (βαθμό 18,1 και άνω) της Β’ και Γ΄ Λυκείου, προκειμένου αυτές να υποβληθούν έγκαιρα στην ΕΑΑΣ, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Αιτήσεις που θα περιέλθουν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε θα γίνουν δεκτές.

    2. Διευκρινίζεται ότι στην υπόψη Δγή ορίζεται σαφώς ότι τόσο ο αριθμός των δικαιούχων όσο και η κατηγορία τους, δηλαδή οι απόφοιτοι της Β’ ή της Γ’ Λυκείου ή και των δύο τάξεων καθορίζεται κάθε φορά και κατ’ έτος με απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ, διότι τα κονδύλια των βραβεύσεων αποτελούν τμήμα του προϋπολογισμού του ΓΕΣ.

    3. Επειδή τα χρήματα διατίθενται αποκλειστικά από το ΓΕΣ, παρακαλούμε όπως οι αιτήσεις που θα υποβληθούν να αφορούν μόνο στα μέλη της Ε.Α.Α.Σ του Στρατού Ξηράς.

    4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα παρακάτω:

        α. Αίτηση (λήψη από εδώ)

        β. Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του γονέα

        γ. Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ. του γονέα

        δ. Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου μαθητή.

        ε. Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου μαθητή.

       στ. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος μαθητής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.

        ζ. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.

        η. Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους 2020 – 21.

    4. Τονίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει:

        α. Στα γραφεία του Παραρτήματος Λάρισας, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

        β. Ηλεκτρονικά (email), με αποστολή των δικαιολογητικών στο eaaslarisas@gmail.com

Πηγή

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος