Ενημέρωση Στελεχών από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ

    1. Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο μέριμνας υπέρ του προσωπικού, η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ υλοποίησε και λειτουργεί διαδικασία ενημέρωσης των στελεχών, σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος προσωπικού, μέσω αποστολής ηλεκτρονικών επιστολών – μηνυμάτων, στις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

    2. Τα θέματα για τα οποία, τα στελέχη δύναται να ενημερωθούν αφορούν στην προσωπική και οικογενειακή καθημερινότητα, αναφέρονται σε δράσεις εξωστρέφειας αλλά και στις σχέσεις με την τοπική κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τομείς ενημέρωσης:

α. Δράσεις μέριμνας προσωπικού, που οργανώνει η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/ EU-OHQ.
β. Δραστηριότητες – οικονομικές προσφορές ΣΠΛ.
γ. Δραστηριότητες – οικονομικές προσφορές ιδιωτικών επιχειρήσεων.
δ. Δραστηριότητες ΛΑΦΛ, μηνιαίο πρόγραμμα συσσιτίου, δυνατότητες πραγματοποίησης εκδηλώσεων.
ε. Λειτουργία ΚΑΑΥ.
στ. Λοιπά αδιαβάθμητα θέματα διοικητικής – οικονομικής φύσης.
ζ. Θέματα ασφαλείας διαδικτύου για τις οικογένειες των στελεχών (επιθέσεις στους Η/Υ από κακόβουλα λογισμικά, ύποπτα mail ή μηνύματα κλπ).

    3. Στο παραπάνω σύστημα ενημέρωσης δύναται να συμμετέχουν και τα ε.α. στελέχη.

    4. Για την επικαιροποίηση της λίστας αποδεκτών, τα στελέχη που επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, συνοδευόμενη από τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Μονάδα, ε.ε ή ε.α), απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση «s.plastira.cis@gmail.com».

    5. Τα στελέχη, που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και δε θα επιθυμούν στο μέλλον να ενημερώνονται, μπορούν να αποστέλλουν την επιθυμία τους, στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, ώστε να διαγραφούν από την εν λόγω λίστα.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος