Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών για το Βοήθημα του Κληροδοτήματος «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Αθήνα, 18 Αυγ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών για το Βοήθημα του Κληροδοτήματος «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου».

ΓΕΝΙΚΑ

    1. Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της 17 Ιουνίου 2021, δίνεται παράταση υποβολής δικαιολογητικών από τους μερισματούχους του Ταμείου μας (ε.α. Στρατιωτικούς του Στρατού Ξηράς) μόνο για το Βοήθημα του Κληροδοτήματος «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου» που αφορά στην ενίσχυση αριθμού πασχόντων γερόντων, άνω των 75 ετών, αποστράτων Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι θα αναδειχθούν μετά από επιλογή.

    2. Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1010240/2322/Α0011/19-7-2006 ΚΥΑ Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, η διανομή των καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος γίνεται ανά διετία. Η προηγούμενη διανομή έγινε εντός του έτους 2019.

    3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι 30 Σεπ 2021.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΤΣ

    4. Υπηρεσία υποβολής : MΤΣ (Κληροδοτήματα).

    5. Χρόνος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών: Μέχρι την 30 Σεπ 2021 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου ή ημερομηνία διαβιβαστικού Μονάδας – Υπηρεσίας).

    6. Τρόπος υποβολής:

        α. Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mts-klirodotimata@army.gr (να προτιμηθεί προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις)

        β. Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση του ΜΤΣ.

        γ. Με fax στο 2103233375.

        δ. Αυτοπροσώπως στο ΜΤΣ κατόπιν ραντεβού (να αποφευχθεί προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις).

    7. Δικαιολογητικά για την ενίσχυση όσων χρήζουν βοήθειας:

        α. Αίτηση του μερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας ή κινητού, αριθμό φακέλου μερισματούχου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λπ.

        β. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών).

        γ. Αντίγραφο των εντύπων Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος), Ε2 (Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων) και Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων).

        δ. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή πρόσφατη ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με την οποία να εξακριβώνεται – επιβεβαιώνεται η ασθένεια – νόσος από την οποία πάσχει ο εν δυνάμει δικαιούχος, το ποσοστό αναπηρίας του, κλπ και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση.

ΔΙΑΦΟΡΑ (Έλεγχος – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών)

    8. Με μέριμνα του ΜΤΣ θα συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά, τα οποία στη συνέχεια θα παραπεμφθούν σε Επιτροπές, για την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων.

    9. Το υπόδειγμα της αίτησης δικαιούχων, μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΤΣ www.mts.army.gr ή από τα αρμόδια γραφεία του ΜΤΣ.

    10. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στην έδρα του ΜΤΣ, στην οδό Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ΤΚ 10562, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mts-klirodotimata@army.gr και στο τηλέφωνο 2111048221.

Ακριβές Αντίγραφο 

Μαρίνα Μαρίνου
Βαθμός A΄/ΤΕ

Σχης (Ο) Δημήτριος Αντώνογλου
Γενικός Δντης

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης, από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αίτηση (Κληροδοτήματα)

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος