Λειτουργία Θερινής Λέσχης Αξιωματικών

Σας γνωρίζουμε, ότι από την Κυριακή 0Ί Μαϊ 22, θα τεθεί σε λειτουργία το Παράρτημα της ΛΑΦΛ (Θερινή Λέσχη), στο Στρατόπεδο «ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ».

Η θερινή ΛΑΦΛ θα λειτουργεί όπως παρακάτω:

1. Ταβέρνα και Παράρτημα Κυλικείου (Αναψυκτήριο θερινής Λέσχης)

α. Καθημερινά, πλην Δευτέρας, από 19:20 μέχρι 24:00.

β. Τα Σαββατοκύριακα, από 13:00 μέχρι 16:00 και από 19:20 μέχρι 24:00.

2. Παράρτημα Κυλικείου ΛΑΦΛ (ΡΟΟL ΒΑR – Μπαρ κολυμβητηρίου)

α. Καθημερινά, από 19:30 μέχρι 24:00, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του κολυμβητηρίου.

β. Καθημερινά, από 11:00 μέχρι 24:00, από την έναρξη λειτουργίας του κολυμβητηρίου.

γ. Με την έναρξη λειτουργίας της θερινής, η χειμερινή ΛΑΦΛ (επί της οδού Κύπρου), θα λειτουργεί καθημερινά έως 16:00, για παραλαβή γεύματος σε πακέτο.

δ. Την 01 Μαϊ 22, η θερινή ΛΑΦΛ Θα εξυπηρετήσει το δικαιούμενο προσωπικό μόνο το μεσημέρι και από 13:00 μέχρι 16:00 κατόπιν παραγγελιών. Παραγγελίες στο τηλ. 2410993645.

ε. Την 02 Μαϊ 22, η θερινή ΛΑΦΛ θα παραμείνει κλειστή.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος