404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Από το 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας λάβαμε την παρακάτω ενημέρωση:

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων των ιατρών του 404 ΓΣΝ και προς αποφυγή ταλαιπωρίας σας, να τηλεφωνείτε για την επιβεβαίωση παρουσίας του ιατρού ενδιαφέροντός σας την ίδια ημέρα του προγραμματισμένου ραντεβού σας, στα τηλέφωνα 2410-993686 και 2410-993735 (Γραμματεία Εισερχομένων- Εξερχομένων Ασθενών).
   

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πρόεδρος