Αλλαγή Διοικήσεως στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας

Πραγματοποιήθηκε την 22 Ιαν 2024 η αλλαγή διοικήσεως του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. Συγκεκριμένα, ο Αντιπτέραρχος Γεώργιος Φασούλας παρέδωσε στον Αντιπτέραρχο Παναγιώτη Γεωργακόπουλο

Η ΕΑΑΣ εκπροσωπήθηκε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Λάρισας, Σχη (ΤΘ) ε.α. Λάζαρο Τσαβδαρίδη (Πρόεδρο) και Λγο (ΠΒ) ε.α. Στέφο Γεώργιο (Αντιπρόεδρο).

Με τον απερχόμενο Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο Γεώργιο Φασούλα

   

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πρόεδρος