Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ για τα αναδρομικά των Αποστράτων

Η ΕΑΑΣ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Την Τρίτη 6 Οκτ. 2020 ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων τροπολογία για τα αναδρομικά των Δημοσίων Υπαλλήλων στους οποίους εμπεριέχονται και οι Στρατιωτικοί Συνταξιούχοι.

Αναμένουμε το τελικό κείμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που θα ρυθμίσει τον τρόπο, την διαδικασία και τις σημαντικές λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών.

Από την πρώτη, όμως, ανάγνωση του νόμου εκφράζουμε την δυσαρέσκειά μας, για μια ακόμη φορά για την άνιση μεταχείριση των Στρατιωτικών Συνταξιούχων, διότι ενώ οι του Ιδιωτικού τομέα θα λάβουν αναδρομικά για τις μειώσεις και των δύο νόμων (4093/12 και 4051/12), οι συνταξιούχοι του Δημοσίου τομέα θα λάβουν αναδρομικά μόνο του ν. 4093/2012, και μάλιστα μόνον για τις μειώσεις των συντάξεων (Άρθρο 1, παράγραφος Β, υποπαράγραφοι Β3) και όχι για τις μειώσεις των δώρων (Άρθρο 1, παράγραφος Β, υποπαράγραφοι Β4).

Παρατηρούμε επίσης με σκεπτικισμό την πρόβλεψη για χορήγηση των αναδρομικών με απόσβεση κάθε άλλης απαίτησης. Εφόσον ελήφθη πολιτική απόφαση, και ορθώς,  δικαίωσης των συνταξιούχων του δημοσίου και των στρατιωτικών, αυτή θα έπρεπε να είναι και τολμηρή και δίκαιη. Το κράτος δικαίου δεν μπορεί να εμφανίζεται “πονηρό” απέναντι στους πολίτες του.

Η Ε.Α.Α.Σ. αφού μελετήσει την αναμενόμενη ΚΥΑ θα εξαντλήσει κάθε νομική διαδικασία, θα συντονιστεί με τις λοιπές ενώσεις αποστράτων των ΕΔ και ομοσπονδία των ΣΑ, ώστε όλοι μαζί να ασκήσουμε πολυεπίπεδη πίεση στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να υπάρξει δίκαιη μεταχείριση με ταυτόχρονη αναγνώριση της πολυετούς και ποιοτικής προσφοράς μας στην Πατρίδα.

 

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Πηγή

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Λάζαρος Τσαβδαρίδης         
Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α.