Ανταλλαγή ευχών Χριστουγέννων, με συμμετοχή της Στρατιωτικής Μουσικής της 1ης Στρατιάς και μεγάλου αριθμού μελών