Απασχόληση Συνταξιούχων – Αποστράτων

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το ΦΕΚ B’ 1391/01.03.2024 με το οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016, που αφορά στην Απασχόληση Συνταξιούχων.

2024-03-01_ΦΕΚ_1391_ΤεύχοςΒ_Απασχόληση_Συνταξιούχων

Νόμος 4387-2016

Νόμος 5078-2023

   

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πρόεδρος