Αποστολή ενημερωτικων μηνυμάτων

Αξιότιμα μέλη 

σας γνωρίζουμε ότι κατά την τελευταία αποστολή ενημερωτικού μηνύματος (email), αρκετές διευθύνσεις απέρριψαν την παραλαβή μηνύματος, με την ένδειξη ότι δεν είναι έγκυρες ή ότι δεν μπορούν να λάβουν μήνυμα.

Υπενθυμίζεται ότι το Παράρτημα Λάρισας, προς διευκόλυνση των μελών, αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα email, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τη μη λήψη αυτών από τους αποδέκτες.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος