Χαιρετισμός νέου Προέδρου ΕΑΑΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΤΓΟΥ ε.α ΔΕΒΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΑΑΣ

    Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

    Αναλαμβάνοντας από 1 ης Μάϊου 2023 την Προεδρία του 11 ου Αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ. για την επόμενη τριετία θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χιλιάδες συναδέλφους που μου ανέθεσαν αυτή την αποστολή και να διαβεβαιώσω όλα τα μέλη της Ένωσης ότι συναισθάνομαι πλήρως την ευθύνη που απορρέει από την πολυετή ιστορία της Ένωσης, αλλά και από την εντολή που έδωσαν οι χιλιάδες συνάδελφοι μέλη της.

    Ξεκινά μια περίοδος ανασυγκρότησης και δημιουργικής συνεργασίας και ειλικρινά δεν υπάρχει χρόνος και χώρος για θριαμβευτικές τυμπανοκρουσίες.

    Γνωρίζω τις υψηλές προσδοκίες των μελών μας από το νέο ΔΣ για όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η ΕΑΑΣ.

    Δεσμεύομαι συνειδητά , ότι θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε!

    Στον Πρόεδρο και τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ θα ήθελα να εκφράσω τις προσωπικές μου ευχαριστίες για την πολύτιμη συμβολή τους, τις προσπάθειες που κατέβαλαν και τα βήματα που κάναμε μπροστά.  Τους διαβεβαιώνω ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί έντονα και θέλω να πιστεύω αποτελεσματικά.

    Πρέπει να τονίσω ότι μετά τις εκλογές της 19 ης Φεβ 2023, ΔΕΝ υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, αλλά μια θεμιτή και απαραίτητη για τον κλάδο, ανανέωση των μελών του ΔΣ/ΕΑΑΣ!

    Ως Πρόεδρος του νέου ΔΣ δηλώνω ότι θα λειτουργώ πάντα μέσα στα πλαίσια της Στρατιωτικής δεοντολογίας και κοινωνικής
ευπρέπειας, με επιμονή γνώση και μαχητικότητα, όπου και όταν είναι απαραίτητο, με αποκλειστικό κίνητρο και επιδίωξη την επιμέλεια των συμφερόντων των μελών μας. Δεν έχω πολιτικές επιδιώξεις και φυσικά δεν έχω καμία εξάρτηση και δέσμευση, εκτός από αυτές που ανέλαβα με τον Στρατιωτικό όρκο που έδωσα ως πρωτοετής Εύελπις και ως Ανθλγός. Η εξαετής ενασχόληση μου με την Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού, το έχει άλλωστε αποδείξει.

    Με όραμα, προσεκτικό σχεδιασμό, ορθολογικό προγραμματισμό και έντονη – μεθοδική εργασία θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της ΕΑΑΣ και τις προσδοκίες των συναδέλφων. Στην πορεία αυτή ελπίζω να βρούμε συνοδοιπόρους πολλούς από τους εξαιρετικούς συναδέλφους ανα την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Είναι αναγκαίο με πνεύμα ομοψυχίας, δημιουργικής σύνθεσης και συναίνεσης, απαλλαγμένοι από σκοπιμότητες, εγωισμούς προσωπικές διχόνοιες και αγκυλώσεις, να συμμετέχουμε μαζικά στις δράσεις που προγραμματίζονται για να διαφυλάξουμε την αυτονομία και την ανεξαρτησία της Ένωσή μας! Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανένα να σπιλώσει την αξιοπρέπεια και να προσβάλλει την νοημοσύνη μας! Είμαστε σκεπτόμενοι, ανεξάρτητοι και ενεργοί πολίτες της χώρας, είμαστε απόστρατοι Αξκοί του Στρατού Ξηράς, σε καμία όμως περίπτωση δεν είμαστε απόμαχοι της Ζωής!

    Η φιλοπατρία, η καρτερία, το ήθος, το πνεύμα πειθαρχίας, η ψυχική ανδρεία, το κύρος, το αίσθημα της τιμής, το ενδιαφέρον και η ανησυχία για τα σοβαρά κοινωνικά δρώμενα είναι τα
χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητα του Έλληνα Αξιωματικού και δεν χάνονται με μια απλή διοικητική πράξη αποστρατείας.

    Ζούμε τον παλμό της εποχής και μας απασχολούν τα σοβαρά εθνικά θέματα. Η επίκαιρη τραγωδία της Κύπρου παραμένει η μεγαλύτερη πληγή του Ελληνισμού, παράλληλα δε με την πανδημία, τα φορολογικά συνταξιοδοτικά θέματα, το μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα καθώς και την κλιματική αλλαγή, είναι θέματα που μας απασχολούν έντονα. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, είναι επιτακτική ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι οι στοχευμένες και συνεχείς προσπάθειες, ο αγώνας για την βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής μας θέσης είναι κοινός κι αδιαίρετος χωρίς ταμπέλες, διακρίσεις, διαχωρισμούς και ομαδοποιήσεις.

    Η σύμπνοια και η συνεργασία είναι αρετές που πρέπει να υπερτερούν, στη διαχείριση και διαμόρφωση του μέλλοντος, όπως επιτάσσουν οι δύσκολες συνθήκες που βιώνει ο κλάδος μας και η Πατρίδα. Δεν περισσεύει ούτε ένας, τα δύσκολα υπάρχουν για να τα ξεπερνάμε!

    Κύριος και σπουδαιότερος στόχος της νέας Διοίκησης, δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η διατήρηση των στενών αγαστών σχέσεων της ΕΑΑΣ με όλα τα Παραρτήματα της, με τρόπο που
θα συνιστούν μια Ένωση συσπειρωμένη σε ένα σώμα. Γιατί σε έναν συλλογικό φορέα ατόμων που δεν επικρατεί η σύμπνοια, η ομόνοια, η αλληλεγγύη και η συνεκτικότητα των μελών, κανένας
στόχος ή πρόγραμμα δράσης δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί με επιτυχία. Όλοι οι συνάδελφοι, μέλη της Ένωσης, πρέπει να είναι υπερήφανοι γι αυτό που υπήρξαν, αλλά και γι΄αυτό που είναι
σήμερα, να εμπιστεύονται και να τιμούν την Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού, η οποία με την σειρά της θα ανταποκρίνεται στους ιδρυτικούς της σκοπούς με συνέπεια, σοβαρότητα, σχέδια,
όραμα και προοπτική.

Σας ευχαριστώ