Χριστουγεννιάτικη και Πρωτοχρονιάτικη Βραδιά στη ΛΑΦ ΛΑΡΙΣΑΣ

Από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ λάβαμε την παρακάτω ενημέρωση:

    1. Σας γνωρίζουμε, κατόπιν των σχετικών, ότι στο πλαίσιο του εορταστικού πνεύματος των αγίων ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα πραγματοποιηθούν βραδιές (τύπου ταβέρνας), στην αίθουσα «ΒΕΡΓΙΝΑ» της ΛΑΦ ΛΑΡΙΣΑΣ, όπως παρακάτω:

        α. Χριστουγεννιάτικη Βραδιά, στις 25 21:00 Δεκ 23.
        β. Πρωτοχρονιάτικη Βραδιά, στις 31 22:30 Δεκ 23.

    2. Η συμμετοχή στις ανωτέρω εκδηλώσεις είναι δυνατή, κατόπιν κρατήσεων και προμήθειας των αντίστοιχων προσκλήσεων, με κόστος ανά άτομο, που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα με μέριμνα της ΛΑΦ ΛΑΡΙΣΑΣ.

    3. Συντονιστικές οδηγίες:

        α. Οι επιθυμούντες να συμμετέχουν στις ανωτέρω εκδηλώσεις, είναι αναγκαίο όπως δηλώσουν επιθυμίες στη ΛΑΦ ΛΑΡΙΣΑΣ (τηλ. 2410 993614, 3615), από 15 έως 20 Δεκ 23.

        β. Η παραλαβή των προσκλήσεων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι:

            (1) Πέμπτη 21 15:00 Δεκ 23, για τη Χριστουγεννιάτικη Βραδιά.

            (2) Πέμπτη 28 15:00 Δεκ 23, για την Πρωτοχρονιάτικη Βραδιά.

        γ. Επισημαίνεται, ότι:

            (1) Τα υφιστάμενα τραπέζια της αίθουσας «ΒΕΡΓΙΝΑ» είναι χωρητικότητας 6 ατόμων, με δυνατότητα προσθήκης ενός επιπλέον ατόμου στην περίπτωση συνένωσης 2 παρεών.

            (2) Η συμμετοχή και φύλαξη των ανηλίκων τέκνων, αποτελεί προσωπική ευθύνη των γονέων καθ ́ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

   

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πρόεδρος