Διαγωνισμός για την κατάταξη πέντε Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Διερμηνέων

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την κατάταξη πέντε Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Διερμηνέων με προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών έως 4 Νοεμβρίου 2022.

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Κατάταξης Μονίµων Αξιωµατικών ∆ιερµηνέων

Ευχαριστούμε τον Ταξίαρχο Διερμηνέα εα κο Όθωνα Κυπριωτάκη, που μας ενημέρωσε, σχετικά.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος