Διακοπή λειτουργίας γραφείου Παραρτήματος Λάρισας

Ανακοινώνεται ότι το γραφείο του Παραρτήματος Λάρισας, θα παραμείνει κλειστό από 15 Ιουλίου έως και 15 Αυγούστου 2021, λόγω θερινής περιόδου.

Όσα μέλη έχουν υποβάλλει αιτήματα για έκδοση εγγράφων και εκκρεμεί η κατάθεση των αιτήσεων και δικαιολογητικών, μπορούν να εξυπηρετηθούν στις 12 και 14 Ιουλίου.

Κατά τις παραπάνω αναφερόμενες ημερομηνίες, το γραφείο θα λειτουργήσει από τις 09:30 έως 11:30, για παραλαβή δικαιολογητικών και λοιπές δοσοληψίες.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος