Διορισμός νέου Τοπικού Συμβουλίου στο Παράρτημα Λάρισας

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΕΑΑΣ στη συνεδρίαση της 19 Ιουλίου 2023 εξέτασε τις υποψηφιότητες μελών και διορίζει ως νέο Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Λάρισας τους παρακάτω:

  • Σχης ε.α Τσαβδαρίδης Λάζαρος, Πρόεδρος
  • Λγος ε.α Στέφος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
  • Σχης ε.α Ζιώγας Γεώργιος, Μέλος
  • Σχης ε.α Μελαχροινός Κων/νος, Μέλος
  • Λγος ε.α Γιώτας Σωτήριος, Μέλος

Έναρξη θητείας του νέου Τοπικού Συμβουλίου την 01 Σεπ 2023.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος