Έκδοση Κάρτας Αναπηρίας με γνωμάτευση Α.Σ.Υ.Ε.

            Την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Α.Σ. Ανχης ε.α. Χρήστος Χρηστίδης επισκέφθηκε την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, μετά από ενημέρωση που είχε η Ε.Α.Α.Σ. σχετικά με την έλλειψη δυνατότητας έκδοσης Κάρτας Αναπηρίας από μέλη της που έλαβαν κάποιο ποσοστό αναπηρίας, από την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.)

             Η επίσημη αιτιολόγηση της παραπάνω άδικης και καταχρηστικής συμπεριφοράς στους συναδέλφους μας είναι ότι ΔΕΝ υπάρχει διαλειτουργικό λογισμικό σύνδεσης μεταξύ ΕΦΚΑ και ΑΣΥΕ ώστε οι γνωματεύσεις της να ενσωματώνονται άμεσα στο σύστημα, αποδίδοντας στους δικαιούχους τα εκ του νόμου προβλεπόμενα προνόμια.

       Παρά ταύτα και κατόπιν σχετικής έρευνας η Ε.Α.Α.Σ. εξασφάλισε το σχετικό έγγραφο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  στο οποίο αναφέρεται επακριβώς:  «Αξίζει να υπογραμμιστεί  ότι η ύπαρξη ή μη πληροφοριών στο Ψηφιακό Μητρώο, βάσει της ενεργής πιστοποίησης ενός ατόμου, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τις παροχές, που το πρόσωπο λαμβάνει. Η τυχόν απουσία πληροφοριών ή καταχώρησης του ιδίου του ατόμου στο ψηφιακό μητρώο εδράζεται μόνο είτε στην απουσία ανάπτυξης των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, είτε στην απουσία των συγκεκριμένων πεδίων από την Αρχή Πιστοποίησης».

              Καταλήγοντας η Ε.Α.Α.Σ. ενημερώνει τους συναδέλφους που έχουν λάβει από την Α.Σ.Υ.Ε. γνωμάτευση για την απονομή κάποιου ποσοστού αναπηρίας ότι σε κάθε συναλλαγή τους με οποιονδήποτε επίσημο φορέα μπορούν να προσκομίζουν το σχετικό έγγραφο και να απαιτούν τη συμμόρφωση του φορέα με τα αναγραφόμενα σε αυτό.

        Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε να απαιτούν το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου που δεν εφαρμόζει τα δέοντα, την υπηρεσία στην οποία ανήκει καθώς και το λόγο άρνησης συμμόρφωσής του.

     Στη συνέχεια να ενημερώνει την Ε.Α.Α.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eaasgrammateia@gmail.com ή να αποστέλλει τα στοιχεία ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Ε.Α.Α.Σ. Χαριλάου Τρικούπη 18Α, Αθήνα, ΤΚ 10679.

      Η Ε.Α.Α.Σ. δεσμεύεται να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την εξάλειψη της συντελεσθείσας αδικίας σε βάρος των συναδέλφων μας έχοντας εξασφαλίσει και την αρωγή στο θέμα αυτό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

 

   

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πρόεδρος