Έναρξη Λειτουργίας Θερινής Λέσχης

Σας γνωρίζουμε, ότι από την Κυριακή 02 Ιουν 24, έχει τεθεί σε λειτουργία το
Παράρτημα της ΛΑΦΛ (Θερινή Λέσχη), στο Στρατόπεδο «ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ».

Η Θερινή ΛΑΦΛ θα λειτουργεί όπως παρακάτω:
• Καθημερινά, πλην Δευτέρας, από 19:30Ω μέχρι 24:00Ω.
• Τα Σαββατοκύριακα, από 18:30Ω μέχρι 24:00Ω.

Με την έναρξη λειτουργίας της θερινής, η χειμερινή ΛΑΦΛ (επί της οδού Κύπρου), θα
λειτουργεί καθημερινά έως 16:00Ω, για παράθεση ή παραλαβή γεύματος σε πακέτο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΦΛ 2024