Εορτασμός του προστάτη του Στρατού Ξηράς, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, στην έδρα της 1ης Στρατιάς

Στις 29 Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός του προστάτη του Στρατού Ξηράς, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, στην έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ (Στρατόπεδο «ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»).

Την ΕΑΑΣ εκπροσώπησαν τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Λάρισας, Αντιστράτηγος ε.α. Βλάχος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος) και Λοχαγός (ΠΒ) ε.α. Στέφος Γεώργιος (Ταμίας).

 

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος