Εορτή Χριστουγέννων

Την 23 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε λιτή γιορτή, στην έδρα του Παραρτήματος Λάρισας, για ανταλλαγή ευχών μεταξύ των μελών.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος