Επαναλειτουργία Στρατιωτικού Πρατηρίου Λάρισας

Σας ενημερώνουμε ότι το Στρατιωτικό Πρατήριο Λάρισας θα επαναλειτουργήσει από Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

 

Από το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας