Επίσκεψη Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΑΑΣ στο Παράρτημα Λάρισας

Σας γνωρίζουμε ότι ο Αντιπρόεδρος Υποστράτηγος Ιωάννης Δεβούρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανχης ε.α. Χρήστος Χρηστίδης της ΕΑΑΣ, θα επισκεφθούν το παράρτημα Λάρισας, την Πέμπτη 17 Μαρτιου 2022 και ώρα 10:00.

Όσα μέλη επιθυμούν, μπορούν να παραβρίσκονται, ώστε να ενημερωθούν από τους δύο παραπάνω συναδέλφους, σε θέματα που αφορούν τους ε.α. Αξκους.

Επισημαίνεται ότι για την είσοδο στα γραφεία του παραρτήματος απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή σχετικό τεστ, καθώς και μάσκα. Θα γίνει έλεγχος κατά την είσοδο και δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε όσους δεν πληρούν τα παραπάνω.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος