Η Ε.Α.Α.Σ. στον αγώνα για τα αναδρομικά

    Την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021, έξω από το ΣτΕ, μετέβη αντιπροσωπία των μελών του ΔΣ/ΕΑΑΣ, αποτελούμενη από τον Αντγο ε.α. Κουτρή Σταύρο (Πρόεδρο ΔΣ/ΕΑΑΣ), τον Υπτγο ε.α. Δεβούρο Ιωάννη (Αντιπρόεδρο ΔΣ/ΕΑΑΣ), τον Αντγο ε.α. Σκαρμαλιωράκη Κωνσταντίνο (Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ) και τους εντολοδόχους δικηγόρους της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) και του Συντονιστικού των τριών (3) Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑ), κ. Καρανίσα Αναστασία και κ. Κοντό Βασίλειο, προκειμένου να κατατεθεί η απαιτούμενη δήλωση παράστασης καθώς και λοιπά έγγραφα, εν όψει της συζήτησης που έγινε την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021.

Η δήλωση παράστασης αφορά την αίτηση ακύρωσης της υπ’ αριθμ. Φ11321/37311/1610/2020, ΦΕΚ 4536/Β’/14 – 10 – 2020, Κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο ” Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημόσιου τομέα”, που είχε κατατεθεί στο ΣτΕ την 07 Δεκ 2020.

Η Ε.Α.Α.Σ. συμβολικά, δια της αυτοπροσώπου παρουσίας, και ουσιαστικά, με τη συνεργασία με τις άλλες Ενώσεις Αποστράτων, αναλαμβάνοντας ορθές νομικές πρωτοβουλίες, συνεχίζει τον δίκαιο αγώνα των Αποστράτων Αξιωματικών για τα αναδρομικά.