Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – 1η ΣΤΡΑΤΙΑ

Εορτάστηκε, με λαμπρότητα η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στην έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ.

Η ΕΑΑΣ εκπροσωπήθηκε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Λάρισας, Αντγο ε.α. Κωνσταντίνο Βλάχο (Πρόεδρος), Λγο ε.α. Βασίλειο Νασόπουλο (Γραμματέας) και Λγο ε.α. Γεώργιο Στέφο (Ταμίας).

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος