ΚΑΑΥ 2021 – Α

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν οι διαταγές της ΕΑΑΣ και της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ περί παραθερισμού στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα.

Ως εκ τούτου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, σύμφωνα με τους παρακάτω χρόνους:

α. Έναρξη Υποβολής Κατάθεσης Δικαιολογητικών: Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021

β. Πέρας Υποβολής Κατάθεσης Δικαιολογητικών: Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της παραπάνω καθοριζόμενης ημερομηνίας θα θεωρηθούν ως μηδέποτε υποβληθείσες.

Αναλυτικές οδηγίες, καθώς και έντυπα αιτήσεων θα βρείτε ΕΔΩ.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος