ΚΑΑΥ 2022 – 01

Αγαπητά μέλη

Σας γνωρίζουμε ότι θα συγκροτηθεί Επιτροπή Παραλαβής και Επεξεργασίας των αιτήσεων παραθερισμού στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, για το καλοκαίρι του 2022.

Η εν λόγω επιτροπή, θα υπολογίσει τα μόρια των μελών και θα καθορίσει τους δικαιούχους παραθερισμού, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαταγές που ισχύουν. 

Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος ως μέλος της επιτροπής, παρακαλείται να το δηλώσει ηλεκτρονικά στο eaaslarisas@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 2410200610, μέχρι την Τρίτη 5 Απριλίου 2022.

Η δγη της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ περί παραθερισμού ΔΕΝ έχει εκδοθεί ακόμα. Με την έκδοσή της, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος