ΚΑΑΥ 2023 (Κενά διαμερίσματα)

Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει κενό διαμέρισμα στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα για την 11η σειρά (έναρξη 05 Σεπ 23).

Όποιος επιθυμεί να παραθερίσει να το δηλώσει τηλεφωνικά ή με email στην ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας μέχρι 04 Σεπ και ώρα 10:00.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πρόεδρος