Κερκόπορτα Έβρου

Αξιότιμα μέλη

Σας κοινοποιούμε δύο (2) έγγραφα που αφορούν επικοινωνία του Προέδρου ΕΑΑΣ με την Ελληνική κυβέρνηση, προς ενημέρωσή σας, όπως παρακάτω:

2021 01 07 Επιστολή Προέδρου ΕΑΑΣ προς Ελληνική Κυβέρνηση

2021 01 09 Απάντηση Υπουργείου Μετανάστευσης στον Πρόεδρο ΕΑΑΣ

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος