ΚΥΑ Περί ΒΟΕΑ

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το ΒΟΕΑ των τέκνων των ε.α. Αξκων.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

 

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πρόεδρος