Λειτουργία γραφείων Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι τα γραφεία του Παραρτήματος θα παραμείνουν κλειστά από τις 11 Ιουλίου έως και τις  16 Αυγούστου 2022, λόγω θερινής περιόδου.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος