Λειτουργία Λέσχης Αξκων Φρουράς Λάρισας

Αγαπητά μέλη

Σας γνωρίζουμε ότι η χειμερινή ΛΑΦ Λάρισας (επί της οδού Κύπρου), συνεχίζει την λειτουργία της και επιπλέον:

  α. Από σήμερα Τετάρτη 13 Σεπ 23, έως και την Κυριακή 17 Σεπ 23, υφίσταται δυνατότητα μόνο για τα εμπλεκόμενα σε υπηρεσία στελέχη, τηλεφωνικής παραγγελίας (τηλ. 2410 993615) και παραλαβής του γεύματος ή δείπνου σε πακέτο και παράθεσης αυτού στη Θερινή ΛΑΦ, από 14:00 έως 16:00 και από 20:00 έως 22:00.

  β. Επαναλειτουργία της Θερινής ΛΑΦ, από το Σάββατο 16 Σεπ 23, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πρόεδρος