Λειτουργία Στρατιωτικού Πρατηρίου Λάρισας

Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από τον διευθυντή του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λάρισας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το Στρατιωτικό Πρατήριο Λάρισας θα είναι κλειστό από Τρίτη 05 Απρ 2022 έως και Πέμπτη 07 Απρ 2022, για λόγους συντήρησης εγκαταστάσεων.

Θα  λειτουργήσει πάλι από την Παρασκευή 08:00 08 Απρ 2022.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος