Λειτουργία θερινής Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας

Από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ μας γνωστοποιήθηκε ότι:

1. Το Σάββατο 14 23:30 Οκτ 23, ολοκληρώνεται για το 2023 η λειτουργία της θερινής Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας (ΛΑΦΛ), εντός του Στρατοπέδου «ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ».

2. Η ΛΑΦ ΛΑΡΙΣΑΣ για τη χειμερινή περίοδο, θα λειτουργεί στο κτίριο επί της οδού Κύπρου 76 και Φιλελλήνων στη Λάρισα, από την Κυριακή 15 Οκτ 23.

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πρόεδρος