Λέσχη Αξκών Φρουράς Λάρισας

Σας γνωρίζουμε ότι η θερινή Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας θα λειτουργήσει κανονικά την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021.